Wat gaan we doen?

Soms is het voldoende om bepaalde thema’s uit te lichten waarbij ik spiegel, vragen stel, confronteer en samenvat. Soms zijn interventies nodig. Of we richten een totaal programma in waar ook educatie, training , teambuilding oefeningen, mediation of individuele coaching deel van uit kan maken.

Ik probeer je niet in een bepaalde aanpak te persen maar stel het beste pakket samen uit een groot scala aan mogelijkheden. Ik benader problemen pragmatisch. Teamcoaching verenigd meerdere disciplines samen om tot beter functionerende teams te komen.  Ik kies een eclectische insteek waarbij ik leen van meerdere disciplines  zoals systemisch denken, gedragswetenschap, NLP, individuele coaching, mediation, training, management inzichten en communicatie.

Als teamcoach stimuleer ik anderen om gebruik te maken van hun eigen kracht, creativiteit en energie. Kader daarvoor is dat men weer verantwoordelijk neemt voor elkaars en voor het gezamenlijke resultaat en daarmee loskomt van het hokjesdenken van individuele belangen.


Ik richt me op:

  • Het creeren van ‘eigenaarschap’ van medewerkers, zodat ze kritischer en actiever worden in (mee)denken en handelen
  • De verdere ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, teamvaardigheden en de ontmaskering van belemmerende overtuigingen
  • De bewustwording van het effect dat de teamleden met hun gedrag op elkaar hebben
  • De vergroting van handelings- en analysemogelijkheden voor het team rond het werk: wat kunnen/willen/mogen teamleden zelf doen?