Hoe doe ik dat?

Een teamcoach creëert situaties waarin de betrokkenen zich bewust worden van hun patronen en het effect daarvan op anderen. Als ze zich bewust zijn van waar zij vervolgens weer op reageren, kunnen ze ook bewust stoppen met dat gedrag.

Dat doe ik door nieuwsgierig en met open vizier de interactie met een groep aan te gaan. Vaak begint het met een gesprek met de manager. Of ik sluit aan bij een teambijeenkomst. Na gezamenlijk overleg gaan we in een of meerdere sessies aan de slag met de groepsdynamiek. We doen wat er nodig is om tot resultaten te komen.

Systemische aanpak

Als teamcoach heb ik nadrukkelijk aandacht voor de organisatiecontext en het krachtenveld waarbinnen het team functioneert, de taken en de te behalen resultaten. Ik kijk zowel naar het individu en de leidinggevende als naar het team in zijn geheel. Ik daag teamleden en het team uit en ondersteun bij het bereiken van de doelen. Ik zet aan tot expirimenteren met nieuw gedrag en het doorbreken van ineffectieve patronen. Daarmee halen we samen het beste uit het individu en het team en creëren we meer succes in de werkomgeving.