Baars Teamcoaching

Werkelijk effectieve coaching die een groep helpt, kijkt niet alleen naar de individuen, maar ook naar het hele systeem waar ze onderdeel van uitmaken. Blijvende verandering van de individuen kan vaak alleen worden bereikt als het systeem er om heen zich ook aanpast om nieuw gedrag, prioriteiten en manieren van denken te ondersteunen en te bekrachtigen.

Recent onderzoek toont aan dat individuele prestaties veel afhankelijker zijn van de team omgeving dan tot voor kort werd aangenomen. Sterker nog: grote individuele prestaties van een of meerdere leden hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden tot een betere prestatie van het hele team. Soms is het zelfs tegen over gestelde waar.

Teamcoaching is een praktische manier om de pricipes van coaching toe te passen op een groep als geheel.


Teamcoaching geeft een team:

 • Een veilige omgeving die collectief leren ondersteund. Teamleden leren een open dialoog te voeren, twijfels en dingen waar ze bang voor zijn te uiten en te werken met constructieve emphatische uitdagingen. Als resultaat bereikt het team een dieper niveau van vertrouwen en een hogere kwaliteit van samenwerking.
 • Grotere duidelijkheid, coherentie en consistentie t.a.v. prioriteiten die belangrijk zijn voor het team als geheel. Een van de tekenen dat een team succesvol is wat dit betreft is dat de leden routinematig hun teamprioriteiten voor hun persoonlijke taakprioriteiten stellen.
 • Beter begrip van het onderliggende proces hoe het team werkt en het herkennen van manieren om het te verbeteren. Teamcoaching helpt het team om hun eigen aannames en overtuigingen ter discussie te stellen met als resultaat dat nieuwe manieren om zaken aan te pakken naar boven komen
 • Herkenning van, en constructief kunnen omgaan met alle drie de typen van conflicten (taak-, proces- of relatie georriënteerd). Zodat conflicten eerder een uitdaging worden om beter te presteren dan dat ze als problemen gezien worden
 • Begrip van en het op waarde kunnen schatten van de bijdrage die ieder teamlid op z’n best kan leveren en hoe elkaar te ondersteunen in het creëren van omstandigheden waarin iedereen z’n kracht kan inzetten.
 • De mogelijkheid de teamcultuur te verkennen en te helpen met de evolutie daarvan in overeenstemming met een veranderende omgeving, terwijl ieder toch zo veel mogelijk in contact blijft met z’n eigen identiteit
 • Een hoger niveau van creativiteit en innovatie.
 • De mogelijkheid tot het managen van de team reputatie binnen en buiten de organisatie
 • Een verbeterde communicatie zowel tussen de teamleden als met externe steak holders.
 • Een sterker gevoel ten aanzien van een gezamenlijk doel en betekenis
 • Een hogere weerbaarheid tegen teleurstellingen

Omdat iedereen in een team tegelijkertijd reflecteert  laten teams die teamcoching omarmen over het algemeen een meer collectieve energie en focus zien. Omdat ze samen leren en elkaar daarin ondersteunen kunnen de echte situaties uit de praktijk worden gebruikt om het geleerde in de praktijk te brengen.


Geen Haarlemmerolie

Teamcoaching is niet altijd transformationeel. Het is ook geen antwoord op alle team performance issues. Als het team gewoon een groepje mensen is wat toevallig samenwerkt maar geen behoefte heeft aan collectieve verbetering, dan kan de impact beperkt zijn. En ook als de teamleider of manager niet accepteert dat verandering ook op hem of haar betrekking heeft dan is teamcoaching niet perse de meest praktische benadering.


Teamcoaching  is doorgaans op z’n plaats als:

 • Een nieuw team behoefte heeft aan gestructureerde reflectie en bijsturing.
 • Een team niet zo effectief werkt als het zou kunnen en zowel de manager als de teamleden zijn het er over eens dat het beter kan.
 • Een team wat al langer bestaat  z’n flair heeft verloren en het terug wil.
 • Een topteam een voorbeeld wil  zijn voor de rest van de organisatie.