Mediation

Soms zijn conflicten tussen leden van een team zo hoog opgelopen of de belangen dermate groot dat je het geen coaching meer kan noemen om tot oplossingen te komen. Mediation is dan een betere insteek. Het is mijn taak als mediator om teamleden die met elkaar vechten of verschillende belangen hebben te helpen weer op elkaar af te stemmen. De sleutel hiervoor is respect voor de intentie van ieders bijdrage. De enige manier om daarachter te komen is door met elkaar het ├ęchte gesprek te voeren. Daar zijn communicatieve vaardigheden op metaniveau voor nodig. De mediator bewaakt dit proces en houdt het gezamenlijke team doel voor ogen waarmee de discussie boven de conflicterende argumenten uitstijgt.